אייר ברלין השיבה לגלובל כנפיים ליסינג את המטוס החכור

המטוס מסוג איירבוס 330-200 שהוחכר לה, חזר לחזקת החברה והוא הועבר לחנייה בצרפת. החברה פועלת להחכרת המטוס לחוכר חלופי
אייר ברלין. אחרי שהחברה חדלה מלפעול, המטוס החכור חזר לחברה-האם של אל על.. (צילום: ויקימדיה)
אייר ברלין. אחרי שהחברה חדלה מלפעול, המטוס החכור חזר לחברה-האם של אל על. (צילום: ויקימדיה)

לאחר דיווח בדבר הליכי חדלות פירעון מקדמיים בהם החלה חברת התעופה הגרמנית אייר ברלין, מעדכנות חברת גלובל כנפיים ליסינג וכנפיים אחזקות, כי ב-30 באוקטובר 2017, ובהתאם להסכמות עם אייר ברלין, השיבה זו את המטוס מסוג איירבוס 330-200 שהוחכר לה, לחזקת החברה והוא הועבר לחנייה בצרפת. בהתאם, החברה פועלת לביטול רישום המטוס תחת הפעלת אייר ברלין.

למיטב ידיעת החברה, עם סיום ההליכים המקדמיים צפויים להיפתח, בהתאם להוראות הדין הגרמני, הליכי חדלות הפירעון הרשמיים של אייר ברלין, אשר כבר הפסיקה את טיסותיה המסחריות. במסגרת זו תגיש החברה למנהל המיוחד שימונה לאייר ברלין תביעות חוב בגין יתרת דמי החכירה בהתאם להסכם החכירה שהיה עם אייר ברלין ובההתחשבנות הכספית שהייתה אמורה להתבצע בין הצדדים בשל המצב התחזוקתי של המטוס בסיום החכירה (אשר נבחן עם השבת המטוס לחזקת החברה).

נכון למועד זה מניחה החברה כי שיעורי ההשבה של תביעות החוב צפויים להיות נמוכים, אם בכלל. כמו כן פועלת החברה להחכרת המטוס לחוכר חלופי.

החברה מציינת כי לאור הפסקת הסכם החכירה עם אייר ברלין, תבצע החברה, במסגרת עריכת דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2017, בחינה של הסכום בר השבה של המטוס.

אין תגובות

השאר תגובה